2016 жылдың 1-інші жартжылдығы бойынша өндірістік бағдарлама мен Ұжымдық шарттың орындалуы туралы есеп (презентация)

14.04.2016