Сапа, еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік, экология және энергия менеджменті саласындағы саясат