Экологиялық менеджмент

Бизнесті тұрақтандыру «Қазақойл Ақтөбе» ЖШС (бұдан әрі) сапа, денсаулық сақтау және қауіпсіздік, экология және энергия тиімділігін арттыруды қамтамасыз ету бойынша менеджменттің сәйкестендірілген жүйесі (бұдан әрі-МСЖ) енгізіліп жұмыс жасайды және төмендегі халықаралық талаптарға сәйкес келеді:
 

  • ISО 9001– сапа  менеджменті жүйесі;
  • ISO 14001– экологиялық  менеджмент жүйесі;
  • OHSAS 18001– еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жүйесі;
  • ISO 50001– энергоменеджмент жүйесі

2019 жылы Компанияда қолданыстағы МСЖ халықаралық стандарттар талаптарына сәйкестігін растайтын қадағалау аудиттері өтті.